Голосуем за 7-е чудо России!
  Голосуем за чудо Казани!!!
  http://www.ruschudo.ru/regions/3.html#